Ružomberok

PC servis - Ružomberok

Gigabit, s.r.o

GIGAbit, s.r.o. A. Bernoláka 2 034 01 Ružomberok

Infonet Centrum, s.r.o

Infonet centrum, s.r.o. Mostová 4 034 01 Ružomberok

R-Comp, s.r.o

Poľná 58, 034 01 Ružomberok

Relock, s.r.o.

Nábr. M. R. Štefánika 1684/3 034 01 Ružomberok

Stix, s.r.o.

Hurbanova 1, Ružomberok